КНП "ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Глобинської міської ради

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Тарифи на платні послуги

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом КНП

«Глобинська міська лікарня»

Глобинської міської ради

від  02.11.2022  №  242

 

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради Полтавської області

№ п/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість послуги (грн.)

1

Профілактичний (попередній та періодичний) медичний огляд лікарями-спеціалістами, зокрема:

  • при прийнятті на роботу;
  • працівників агропромислового комплексу;
  • працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб;
  • працівників певних категорій;
  • кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів;
  • для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи.

1

Лікарем – отоларингологом

огляд

22

2

Лікарем – дерматовенерологом

огляд

26

3

Лікарем – офтальмологом

огляд

30

4

Лікарем – невропатологом

огляд

22

5

Лікарем – хірургом

огляд

37

6

Лікарем – акушер-гінекологом

огляд

30

7

Лікарем – терапевтом

огляд

37

8

Лікарем – стоматологом

огляд

26

9

Лікарем – епідеміологом

огляд

22

2

Попередній медичний огляд при прийнятті на роботу

1

Попередній медичний огляд з допоміжними обстеженнями при прийнятті на роботу (чоловіки)

огляд

504

2

Попередній медичний огляд з допоміжними обстеженнями при прийнятті на роботу (жінки)

огляд

534

3

Періодичний медичний огляд працівників агропромислового комплексу

1

Періодичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями для працівників агропромислового комплексу (чоловіки)

огляд

573

2

Періодичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями для працівників агропромислового комплексу (жінки)

огляд

603

4

Профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб

(один раз на рік)

1

Профілактичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

224

2

Профілактичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

314

(два рази на рік)

1

Профілактичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

144

2

Профілактичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

234

5

Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

1

Попередній медичний огляд з допоміжними обстеженнями кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (чоловіки)

огляд

643

2

Попередній медичний огляд з допоміжними обстеженнями кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (жінки)

огляд

673

3

Періодичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями водіїв транспортних засобів (чоловіки)

огляд

606

4

Періодичний медичний огляд з допоміжними обстеженнями водіїв транспортних засобів (жінки)

огляд

636

5

Повторна видача бланки медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом

послуга

23

6

Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи

1

Медичний огляд з допоміжними обстеженнями для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи

огляд

489

2

Повторна видача медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи

послуга

23

7

Психіатричний та наркологічний медичний огляд з видачею довідки та протоколу

1

Психіатричний та наркологічний медичні огляди з допоміжними обстеженнями, з видачею довідки та протоколу (з урахуванням тесту на наркотики)

огляд

625

2

Психіатричний та наркологічний медичні огляди з допоміжними обстеженнями, з видачею довідки та протоколу (без урахування тесту на наркотики)

огляд

405

3

Видача дубліката довідки (при потребі)

послуга

21

8

Медичний огляд працівників певних категорій (шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу), робота яких пов’язана:

1

Дод.5 п.1. Робота на висоті***, верхолазні роботи*** і роботи пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговуванням підіймальних механізмів.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

405

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

435

2

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи;1.1.Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксид (у перерахунку на NO2) ін.)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

316

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

346

3

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи;1.29. Сірка та її сполуки, 1.29.1. Сірка елементарна, оксиди сірки, ангідрид сірчаної та сірчистої кислот, кислота сірчана.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

394

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

424

4

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи;1.19. Луги їдкі

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

337

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

367

5

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи;1.38.Вуглеводні насичені та ненасичені: аліфатичні, аліциклічні терпени (метан, пропан, парафіни, етилен, пропілен, ацетилен, циклогексан та ін.)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

394

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

424

6

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи; 3. Промислові аерозолі переважно фіброгенного та  змішаного типу дії; 3.6. Елементи металів, абразивні та абразивновмісні (електрокорунти, карбід бору, ельбору, карбід кремнію, тощо), в т.ч. домішки зв’язуючих

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

311

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

341

7

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи;1.34. Монооксид вуглецю, Вуглецю оксид (IV), Вуглецю (ІІ) оксид

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

316

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

346

8

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елемент; 1.29. Сірка та її сполуки; 1.29.2. Сірководень

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

394

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

424

9

Дод.4 п.1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи; 1.7. Галогени; 1.7.1.Хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

337

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

367

10

Дод.5 п.2. Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи,дослідження та вимірювання у цих електроустановках

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

461

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

491

11

Дод.4 п.2. Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення; 2.2. Пестициди; 2.2.1. Хлорорганічні (метоксихлор, гептахлор,  хлориндан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, харнес, трофі, тощо); 2.2.2. Фосфороорганічні (метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, актелік, рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат гардона, валексон тощо)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

477

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

507

12

Дод.4 п.2. Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення; 2.3. Синтетичні мийні засоби (сульфанол, алкіламіди, сульфат натрію та інші)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

337

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

367

13

Дод.4 п.2. Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення; 2.5. Н Н К К Суміш вуглеводнів нафти: бензин, гас, мазути, К бітум, К К асфальти, кам’яновугільні і нафтові смоли і пеки, мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та К неповністю очищені

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

364

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

394

14

Дод.4 п.2. Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення; 2.7.7. Лікарські препарати, які не ввійшли до п.п.2.7.1 – 2.7.6 виробництво та професійне використання

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

300

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

330

15

Дод.4 п.3. Промислові аерозольні переважно фіброгенного та змішаного типу дії; 3.9. Аерозолі, що утворюються при зварюванні; 3.9.1. Які містять марганець ( 20 % і більш), (нікель, хром, залізо, сполуки фтору, берилій, свинець і ін., у т. ч. у поєднанні з газовими компонентами Ф, А, К (озон, оксид азоту та вуглецю); 3.9.2. Уміст менш 20 % марганцю оксидів заліза, алюмінію, магнію, титану, міді, цинку, молібдену, ванадію, вольфраму та ін., у т. ч. у поєднанні з    газовими компонентами (озон, оксид Ф, К, А азоту та вуглецю)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

389

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

419

16

Дод.4 п.3. Промислові аерозольні переважно фіброгенного та змішаного типу дій; 3.10. Пил рослинного і тваринного походження (бавовни, льону, коноплі, кенафу, джуту, зерна, тютюну, деревини, торфу, хмелю, борошна, паперу, вовни, пуху, натурального шовку тощо, у т.ч. з бактеріальним забрудненням                              Ф, А).

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

372

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

402

17

Дод.5 п.4. Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні; 4.1. Усі види підземних робіт.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

514

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

544

18

Дод.4 п.4. Біологічні фактори; 4.2. Ферментні препарати, біостимулятори

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

446

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

476

19

Дод.4 п.4. Біологічні фактори; 4.5. Збудники інфекційних захворювань;

4.5.1. Бруцельоз, туберкульоз, сибірка, бореліоз, туляремія, лептоспіроз, орнітоз, кліщовий енцефаліт, сказ, КУ – лихоманка, сап тощо (виробництво, контроль продукції). Зооантропози.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

442

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

472

20

Дод.5 п.5. Роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

487

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

517

21

Дод.4 п.5. Фізичні фактори; 5.2. Неіонізуюче випромінювання,

5.2.4. Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з відеотерміналом (ВДТ)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

461

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

491

22

Дод.4 п.5. Фізичні фактори; 5.3. Вібрація; 5.3.1. Локальна вібрація;

5.3.2. Загальна вібрація

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

405

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

435

23

Дод.4 п.5. Фізичні фактори; 5.4. Виробничий шум: – від 81 до 99 дБА,

- від 100 дБА і вище

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

338

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

368

24

Дод.4 п.5. Фізичні фактори; 5.8. Знижена температура повітря в

приміщенні та робота на відкритих площадках

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

401

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

431

25

Дод.4 п.5. Фізичні фактори; 5.9. Підвищена температура повітря в

приміщенні та робота на відкритих площадках

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

372

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

402

26

Дод.5 п.6. Машиністи (кочегари), оператори котельних,

працівники служби газ нагляду

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

372

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

402

27

Дод.4 п.6. Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу; 6.1.1. Підняття та ручне переміщення вантажу (маса вантажу в кг); 6.1.1.1. Підняття та переміщення вантажу (постійно більше 2-х раз на годину): чоловіки – більше 15 кг, жінки – більше 7 кг; 6.1.1.2. Підняття та переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2 раз на годину): чоловіки – більше 30 кг, жінки – більше 10 кг

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

353

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

383

28

Дод.4 п.6. Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу; 6.1.2. Сумарна маса вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години зміни; 6.1.2.1. Підняття з робочої поверхні: чол.- більше 870, жін.- більше 350; 6.1.2.2. Підняття з підлоги; чол.- більше 435, жін.- більше 175; 6.1.2.3. Період тримання вантажу (деталей, інструменту тощо), вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: 1) однією рукою: чол.- від 36001 – 70000 кгс., жін. – від 21601 – 42000 кгс., чол.більше 70000 кгс., жін.більше 42000 кгс., 2) двома руками: чол. – від 70001 – 140000 кгс., жін.- від 42001 – 84000 кгс.; 6.1.2.3.1.  чол.- більше 140000 кгс., жін.- більше 84000 кгс.; 6.1.2.3.2. з участю м’язів корпусу і ніг: чол. – від 100001 – 200000 кгс., жін. – від 60001 – 120000 кгс.; 6.1.2.3.3  чол. більше 200000 кгс., жін. Більше 120000 кгс.; 6.1.3. Роботи, пов’язані з: – локальними м’язовими напруженнями переважно м’язів костей і пальців рук (кількість рухів за зміну) чоловіки та жінки від 40001 – 60000 більше 60000, – регіональними м’язовими напруженнями переважно м’язів  рук і плечового пояса (кількість  рухів за зміну) чоловіки та жінки від 200001 – 30000 більше 30000; 6.1.4.  Роботи, що пов’язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною оцінкою більше 30 град.від вертикалі) більше 100 разів за зміну.

6.1.5.  Перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.):

до 25 % часу зміни більше 25 % часу зміни

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

353

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

383

29

Дод.4 п.6. Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу; 6.2.3. Зорово – напружені роботи, що пов’язані з безпреривним стеженням за екраном відео терміналів (дисплеїв): менше 4 год (за 8 – год.зміну), більше 4 год (за 8 – год.зміну)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

439

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

469

30

Дод.4 п.6. Фізичне перевантаження та перенапруження окремих     органів і систем та інші фактори трудового процесу; 6.2. Зорово – напружені роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і спостереженнями за екраном.

6.2.1. Прецизійні роботи з об’єктом розрізнення до 0,3  мм.; 6.2.2. Зорово – напружені роботи з об’єктом розрізнення від 0,3  до 1 мм.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

324

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

354

31

Дод.5 п.7. Роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово і пожежонебезпечних виробництвах.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

368

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

398

32

Дод.5 п.8. Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апарата інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

607

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

637

33

Дод.5 п.9. Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона.

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

514

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

544

34

Дод.5 п.11. Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних пресах тощо)

Медогляд з допоміжними обстеженнями (чоловіки)

огляд

498

Медогляд з допоміжними обстеженнями (жінки)

огляд

528

9

Консультаційний прийом

1

Лікарем – педіатром

консультація

142

2

Лікарем – отоларингологом

консультація

122

3

Лікарем – дерматовенерологом

консультація

117

4

Лікарем – офтальмологом

консультація

135

5

Лікарем – невропатологом

консультація

113

6

Лікарем – онкологом

консультація

117

7

Лікарем – ендокринологом

консультація

122

8

Лікарем – хірургом

консультація

160

9

Лікарем – ортопедо-травматологом

консультація

117

10

Лікарем – акушер-гінекологом

консультація

130

11

Лікарем – наркологом

консультація

125

12

Лікарем – психіатром

консультація

125

13

Лікарем – терапевтом

консультація

160

14

Лікарем – епідеміологом

консультація

117

10

Послуги клініко-діагностичної лабораторії

1

Обстеження загального аналізу крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитарної формули, лейкоцитів, еритроцитів, ШОЕ)

обстеження

83

2

Обстеження загального аналізу сечі (визначення наявності білка, білірубіну, цукру, питомої ваги, реакції РН, кількості, прозорості, кольору, мікроскопічне дослідження осаду сечі)

обстеження

83

3

Визначення глюкози в крові

визначення

25

4

Визначення загального холестерину в сироватці крові

визначення

30

5

Визначення групи крові та резус-фактора  (медогляд кандидатів у водії)

визначення

37

6

Визначення аланін амінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові (проходження медоглядів)

визначення

100

7

Визначення активності гамма–глутамілтранспептидази (ГГТ) в сироватці крові (для отримання наркосертифіката )

визначення

126

8

Визначення РМП (реакція мікропреципітації) для проходження профоглядів

визначення

20

9

Дослідження мазка на гонорею, тріхомоніоз (для проходження профоглядів жінок)

дослідження

60

10

Цитологічного дослідження вагінального секрету (для проходження профоглядів жінок)

дослідження

56

11

Знаходження яєць гельмінтів у калі  (для проходження профоглядів)

обстеження

62

12

Визначення тимолової проби в сироватці крові

визначення

27

13

Визначення сечовини в сироватці крові

визначення

63

14

Визначення креатиніну в сироватці крові

визначення

66

15

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

визначення

75

16

Визначення загального білка в сироватці крові

визначення

27

17

Визначення протромбінованого індексу (тромбопластин) в плазмі крові

визначення

35

18

Визначення фібриногену (кількісне) в плазмі крові

визначення

50

19

Обстеження крові на сифіліс

обстеження

33

20

Визначення альфа-амілази (сеча, кров)

визначення

39

21

Дослідження на демодекс

дослідження

66

22

Загальний аналіз мокроти

дослідження

136

23

Визначення білірубіну в сироватці крові

визначення

51

24

Визначення вовчакових клітин (LE-феномену)

визначення

132

25

Визначення часу кровотечі по Дуке

визначення

36

26

Визначення часу згортання крові

визначення

33

27

Визначення глюкози в сечі (якісна проба)

визначення

15

28

Визначення глюкози в сечі (кількісна проба)

визначення

25

29

Аналіз виділень із піхви на мікрофлору

дослідження

40

30

Визначення АЧТЧ (активованого часткового
тромбопластинового часу)

визначення

60

31

Визначення лактатдегідрогенази у сироватці крові

визначення

33

32

Визначення АсАТ (аспартатамінотрансферази)

визначення

101

33

Визначення активності холінестерази у крові

визначення

51

34

Визначення на тригліцериди в крові

визначення

55

35

Визначення холестерину ЛПНЩ

визначення

73

36

Визначення холестерину ЛПВЩ

визначення

62

37

Імунохроматографічний аналіз на виявленняприхованої крові в калі

аналіз

173

38

Визначення Антигену H.Pylori

визначення

190

39

Імунохроматографічний аналіз на виявлення Тропоніну

аналіз

190

11

Послуги бактеріологічної лабораторії

1

Бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок

дослідження

297

2

Бактеріологічне дослідження калу на виявлення збудників кишкових інфекцій

дослідження

296

3

Бактеріологічне дослідження на мікрофлору та чутливість до антибіотиків

дослідження

300

4

Бактеріологічне дослідження сечі, виділень статевих органів на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів,  антибіотикограмою

дослідження

300

5

Бактеріологічне дослідження матеріалу дихальних шляхів на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою

дослідження

300

6

Бактеріологічне дослідження матеріалу з вух, очей, ран та інше на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою

дослідження

300

12

Послуги рентгенологічного кабінету

1

Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції

обстеження

148

2

Рентгенографія ОГК (оглядова) в двох проекціях

обстеження

260

3

Рентгенографія черевної порожнини(оглядова)

обстеження

190

4

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції

обстеження

128

5

Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції

обстеження

216

6

Рентгенографія черепа в одній проекції

обстеження

216

7

Рентгенографія колоносових пазух

обстеження

113

8

Рентгенографія висково-щелепного суглоба

обстеження

153

9

Рентгенографія нижньої щелепи

обстеження

153

10

Рентгенографія кісток носа

обстеження

113

11

Рентгенографія скроневої кістки

обстеження

153

12

Рентгенографія ключиці в одній проекції

обстеження

128

13

Рентгенографія кісток тазу

обстеження

150

14

Рентгенографія зубів

обстеження

123

13

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

1

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

обстеження

80

14

Послуги з функціональної діагностики

1

Консультація лікаря-функціоналіста

консультація

57

2

ЕКГ (електрокардіологічне) дослідження у 12-и відведеннях

дослідження

94

3

ЕКГ дослідження під час медикаментозних навантажень (додаткове дослідження з функціональними пробами)

дослідження

94

4

Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі (велоергометрія)

дослідження

250

5

Холтерівське моніторування ЕКГ (електрокардіограми) та АТ (артеріального тиску)

дослідження

315

6

Моніторинг артеріального тиску добовий

дослідження

285

7

ЕКГ (електрокардіограма) з додатковими відведеннями

дослідження

14

8

Пневмотахографія

дослідження

40

9

Реоенцефалографія з комп’ютерним аналізом у спокої (обстеження з функціональними та медикаментозними навантажувальними пробами як доповнення до основного дослідження)

дослідження

133

10

Спірографія (функціональні проби)

дослідження

127

11

Реовазографія одного сегменту на двох кінцівках у спокої

дослідження

83

15

Послуги ультразвукових досліджень

1

Печінка + жовчний міхур + підшлункова залоза + селезінка + нирки + сечовий міхур + передміхурова залоза (комплексно)

дослідження

185

2

Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза +селезінка (комплексно)

дослідження

166

3

Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки  (комплексно)

дослідження

80

4

Печінка (комплексно)

дослідження

55

5

Жовчний міхур + жовчні протоки  (комплексно)

дослідження

55

6

Підшлункова залоза (комплексно)

дослідження

80

7

Селезінка + судини портальної системи  (комплексно)

дослідження

80

8

Нирки +сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза  (комплексно для чоловіків)

дослідження

203

9

Нирки (по окремих органах  для чоловіків)

дослідження

80

10

Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі  (по окремих органах  для чоловіків)

дослідження

55

11

Передміхурова залоза  (по окремих органах  для чоловіків)

дослідження

55

12

Яєчки  (по окремих органах  для чоловіків)

дослідження

55

13

Нирки + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники  (комплексно для жінок)

дослідження

228

14

Матка + яєчники

дослідження

130

15

Фолікулометрія

дослідження

105

16

Матка при вагітності + пренальне обстеження стану плоду (скринінг І,ІІ,ІІІ)

дослідження

228

17

Молочні залози з двох сторін

дослідження

154

18

Щитовидна залоза

дослідження

105

19

Слинні залози

дослідження

80

20

Лімфатичні залози

дослідження

80

21

Плевральна порожнина (легені)

дослідження

105

22

Серце з доплером

дослідження

287

23

Артерій нижніх кінцівок

дослідження

287

24

Вени нижніх кінцівок

дослідження

256

25

Судини шиї

дослідження

287

26

Судини шиї з транскраніальним дослідженням

дослідження

380

27

Артерій верхніх кінцівок

дослідження

256

28

Вени верхніх кінцівок

дослідження

256

16

Послуги фізіотерапії

1

Світолікування: УФО-ультрафіолетове випромінювання

процедура

5

2

Світолікування : Інфрачервоне випромінювання

процедура

75

3

Світолікування: Тубус-кварц (ніс)

процедура

5

4

Світолікування: Тубус-кварц (горло)

процедура

5

5

Магнітотерапія

процедура

37

6

Магнітофорез

процедура

37

7

Високочастотна терапія (УВЧ)

процедура

25

8

Високочастотна терапія (Дарсонвалізація)

процедура

25

9

Низькочастотна терапія: ДДТ (діадинамотерапія) (одна ділянка)

процедура

25

10

Низькочастотна терапія: ДДТ (діадинамотерапія) (дві ділянки)

процедура

35

11

Низькочастотна терапія: гальванізація

процедура

37

12

Терапія: електрофорез

процедура

37

13

Терапія: електрофорез внутрішньоорганний

процедура

100

14

Ультразвукова терапія

процедура

25

15

Фонофорез

процедура

25

16

Інгаляція (діти)

процедура

12

17

Інгаляція (дорослі)

процедура

25

18

БТ (біоптрон терапія)

процедура

17

19

Магнітотерапія (дві ділянки)

процедура

50

20

Пневмопресинг (дві ділянки)

процедура

50

21

СМТ (синусоїдальна модульована терапія)

процедура

25

17

Послуги з обстеження гостроти і полів зору

1

Лікарем – офтальмологом

обстеження

93

18

Послуги акушер-гінеколога

Гінекологічне дослідження Кольпоскопія

дослідження

265

Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (спіраль)

послуга

190

Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіраль)

послуга

160

19

Послуги зі штучного переривання вагітності

1

Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах  до 7-ми тижнів вагітності

операція

470

2

Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі  (до 12-ми тижнів вагітності)

операція

777

20

Послуги гістологічного дослідження операційного і біопсійного матеріалу

1

Гістологічне дослідження операційного і біопсійного матеріалу ІІІ або ІV категорії складності (один зріз)

дослідження

490

21

Послуги з утримання тіла померлого у холодильній камері патологоанатомічного відділення після дослідження понад норму перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні

1

Утримання тіла померлого у холодильній камері понад норму перебування (одна доба)

утримання

252

22

Послуги з оздоровчого масажу

1

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра)

процедура

62

2

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки

процедура

50

3

Масаж верхньої кінцівки

процедура

37

4

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони)

процедура

50

5

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча)

процедура

37

6

Масаж променево-зап`ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап`ясного суглоба та передпліччя)

процедура

25

7

Масаж кисті та передпліччя

процедура

37

8

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця)

процедура

62

9

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей включно – попереково-крижову ділянку)

процедура

50

10

Масаж м`язів передньої черевної порожнини

процедура

37

11

Масаж попереково-крижової ділянки (від 1 поперекового хребця до нижніх сідничних схилів)

процедура

37

12

Сегментний масаж попереково-крижової ділянки

процедура

37

13

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної лінії)

процедура

62

14

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

процедура

50

15

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта

процедура

75

16

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

процедура

75

17

Масаж нижньої кінцівки

процедура

50

18

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки)

процедура

62

19

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони)

процедура

25

20

Масаж колінного суглоба (верхньої тертини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна)

процедура

50

21

Масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки)

процедура

25

22

Масаж ступні та гомілки

процедура

37

23

Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку)

процедура

75

23

Послуги з лікувальної фізичної культури

1

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих при гострому захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі

процедура

37

2

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання (при  індивідуальному методі занять)

процедура

62

3

Лікувальна гімнастика для терапевтичних хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання (при груповому методі занять)

процедура

87

4

Лікувальна гімнастика для хворих після хірургічних операцій (при індивідуальному методі занять)

процедура

37

5

Лікувальна гімнастика для хворих після хірургічних операцій (при груповому методі занять)

процедура

50

6

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – в період іммобілізації (при індивідуальному методі занять)

процедура

37

7

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – в період іммобілізації (при груповому методі занять)

процедура

62

8

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – в період іммобілізації : при травмах та після операцій хребта і тазу

процедура

75

9

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – після іммобілізації (при  індивідуальному методі занять)

процедура

62

10

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – після іммобілізації (при груповоому методі занять)

процедура

87

11

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при травмах і після операцій хребта (при індивідуальному методі занять)

процедура

87

12

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при  травмах і після операцій хребта (при груповому методі занять)

процедура

112

13

Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих – при  травмах хребта з ураженням спинного мозку

процедура

150

14

Лікувальна гімнастика для неврологічних хворих (при індивідуальному методі занять)

процедура

75

15

Лікувальна гімнастика для неврологічних хворих (при груповому методі занять)

процедура

112

16

Лікувальна гімнастика для вагітних і породіль в жіночих консультаціях та гінекологічних хворих (при індивідуальному методі занять)

процедура

37

17

Лікувальна гімнастика для вагітних і породіль в жіночих консультаціях та гінекологічних хворих (при груповому методі занять)

процедура

75

18

Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку (при індивідуальному методі занять)

процедура

75

19

Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку (при груповому методі занять)

процедура

112

20

Лікувальна гімнастика для дітей дошкільного віку (при індивідуальному методі занять)

процедура

62

21

Лікувальна гімнастика для дітей дошкільного віку (при груповому методі занять)

процедура

75

22

Процедура механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах

процедура

37

Директор

КНП «Глобинська міська лікарня»                              Ігор БАЛАХОВСЬКИЙ

 

Начальник

фінансово-бухгалтерського відділу

КНП «Глобинська міська лікарня»                             Анна КУЧЕРЯВА

 

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .