КНП "ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Глобинської міської ради

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 04 червня 2020 року № 267

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації

04 червня 2020 року № 267

ТАРИФИ

на платні послуги з медичного обслуговування,
які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах Полтавської області

№ з/п

Найменування послуг

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

І. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)

1. Дослідження методом імуноферментного аналізу на цитомегаловірус/токсоплазмоз/герпес

63,00

2. Дослідження методом імуноферментного аналізу на трихомоніаз/сифіліс

61,Ои

3. Дослідження методом імуноферментного аналізу на хламідіоз

61,00

4. Дослідження методом імуноферментного аналізу на уреаплазму/мікоплазму

66,00

5. Дослідження методом імуноферментного аналізу на виявлення антитіл до окремих антигенів блідої трепонеми

131,00

6. Визначення         авідності         на         токсоплазмоз          методомімуноферментного аналізу

53,00

7. Дослідження бактеріологічного посіву на паразитарні гриби

61,00

8. Дослідження крові на сифіліс РІФ (реакція імунофлюорефсенції)

112,00

9. Дослідження крові на сифіліс КСР (комплекс серологічних реакцій)

22,00

10. Дослідженгня крові на сифіліс РПГА (реакція пасивної гемоглютинації)

65,00

11. Визначення РМП (реакція мікропреципітації)

20,00

12. Визначення РМП (реакція мікропреципітації) експрес-методом

16,00

13. Реакція Вассермана (RW)

29,00

14. Дослідження бактеріологічного посіву на гонорею

258,00

15. Дослідження бактеріологічного посіву на трихомоніаз

48,00

16. Дослідження матеріалу на бліду трепонему (спірохета)

34,00

17. Дослідження сперми (спермограма)

84,00

18. Дослідження мазка на гонорею/трихомоніаз/гарднереллу (чоловічий кабінет)

29,00

19. Дослідження мазка на гонорею/трихомоніаз/гарднереллу (жіночий кабінет)

50,00

 

1

2

3

20. Дослідження секрету передміхурової залози (нативний препарат) 44,00
21. Забір та дослідження на паразитарні гриби/коросту/демодекс 24,00
22. Забір                матеріалу                (мазок,                посів)                нагонорею/трихомоніаз/гарднереллу/уреаплазмоз (жіночий кабінет) 46,00
23. Забір матеріалу (мазок, посів) на гонорею/трихомоніаз/ гарднереллу/уреаплазмоз (чоловічий кабінет) 35,00
24. Забір матеріалу на бліду трепонему 15,00
25. Введення         лікарського          засобу          (без          антибіотику)внутрішньом ’ язово 19,00
26. Введення лікарського засобу (антибіотику) внутрішньом’язово – лікування сифілісу 74,00

II. Лікування логоневрозів у дорослих

1. Обстеження, консультування хворих на логоневрози 57,00
2. Логопедична допомога 79,00
3. Медикаментозний електрофорез постійного струму 29,00
4. Психотерапія/гіпнотерапія/раціональна терапія/голкорефлексотерапія (без вартості голок) 94,00

III. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум- аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями

1. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів)

675,00

2. Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) з наступним спостереженням протягом доби 800,J0

IV. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз

1. Корекція зору за допомогою складних окулярів 55,00
2. Корекція зору за допомогою простих окулярів 36,00

V. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.

1. Медичний супровід (1 год. роботи лікаря поза межами підприємства) 100,00
2. Медичний супровід (1 год. роботи середнього медичного персоналу поза межами підприємства) 70,00
VI. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
1. Загальний аналіз сечі (визначення наявності білка, цукру, питомої ваги, мікроскопічне дослідження осаду, реакції PH) 29,00
2. Визначення глюкози в сечі (якісна проба) 5,00
3. Визначення глюкози в сечі (кількісна проба) 13,00
4. Визначення білірубіна в сечі 9,00
5. Визначення білка у сечі (якісна і кількісна проба) 21,00
6. Визначення кетонових тіл у сечі 8,00
7. Визначення альфа-амілази у сечі 29,00
8. Визначення мікроальбуміну в сечі 49,00
9. Дослідження сечі за методом Зимницького 27,00
10. Дослідження сечі за методом Нечипоренко 30,G0
11. Визначення схованої крові в калі 106,00
12. Копрологічне дослідження калу 33,00
13. Дослідження на яйця глистів у калі 22,00

 

1

2

3

14. Дослідження калу на яйцеглист методом Parasep

86,00

15. Дослідження калу на опісторхоз та стронгілоідоз 131,00
16. Виявлення кальпопроктетіну та лактоферину в калі (швидкий тест)

537,00

17. Виявлення трансферину в калі (швидкий тест)

199,00

18. Дослідження калу на хелікобактер Н.ріїогі (швидкий тест)

169,00

19. Визначення лямблій у калі (швидкий тест)

263,00

20. Дослідження зішкрябу на ентеробіоз

26,00

21. Пальцеве ректальне обстеження прямої кишки

25,00

22. Загальний аналіз мокроти

23,00

23. Дослідження мокроти на мікробактерії туберкульозу

31,00

24. Дослідження на демодекс

22,00

25. Загальний аналіз крові (3 показника: гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ)

24,00

26. Загальний аналіз крові (5 показників: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, ШОЕ, лейкоцитарна формула)

48,00

27. Забір венозної крові

19,00

28. Забір капілярної крові

6,00

29. Визначення кількості еритроцитів у крові

13,00

ЗО. Визначення еритроцитів з базофільною зернистістю І з тільцями Г ейнця

16,00

31. Визначення кількості ретикулоцитів у крові

25,00

32. Визначення тропаніну в крові

510,00

33. Визначення швидкості осідання еритроцитів

6,00

34. Визначення гемоглобіну в крові

6,00

35. Визначення білірубіну загального у крові

31,00

36. Визначення білірубіну в сироватці крові (3 фракції)

52,00

37. Підрахунок кількості лейкоцитів

11,00

38. Визначення лейкоцитарної формули

24,00

39. Визначення вовчакових клітин (LE-феномену)

44,00

40. Визначення часу кровотечі по Дуке

10,00

41. Визначення часу згортання крові

8,00

42. Визначення об’єму еритроцитів у крові (гематокрит)

13,00

43. Визначення фібріногену в крові

7,00

44. Визначення кількості тромбоцитів

21,00

45. Підрахунок тромбоцитів і тромбоцитарної формули

30,00

46. Визначення АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу)

17,00

47. Визначення протромбінового індексу

32,00

48. Визначення загального білка у сироватці крові

10,00

49. Визначення альбумінів у сироватці крові

10,00

50. Визначення білкових фракцій у сироватці крові

58,00

51. Визначення білкових фракцій у сироватці крові на біохімічному аналізаторі (протеінограма)

107,00

52. Тимолова проба в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

16,00

53. Визначення глюкози в крові

17,00

54. Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

110,00

55. Визначення холестерину в сироватці крові 23,00
56. Визначення холінестерази у крові 51,00
57. Визначення ліпопротеїдів у сироватці крові 37,00

 

1

2

3

58. Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові 17,00
59. Ліпідограма 119,00
60. Визначення триацетилгліцеринів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі

24,00

61. Дослідження крові на малярійний плазмодій

18,00

62. Визначення АсАТ (аспартатамінотрансферази) / АлАТ (аланінамінотрансферази) у сироватці крові

56,00

63. Визначення на насичення трансферину залізом у сироватці крові

75,00

64. Визначення ГГТ (гама-глутамілтрансферази) у сироватці крові

34,00

65. Визначення креатиніну в крові (кількісне)

25,00

66. Визначення лактатдегідрогенази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі

10,00

67. Визначення лужної фосфатази у сироватці крові

46,00

68. Визначення альфа-амілази у сироватці крові

30,00

69. Визначення білірубіна у сироватці крові на біохімічному аналізаторі

36,00

70. Визначення натрію у сироватці крові

49,00

71. Визначення калію у сироватці крові

35,00

72. Визначення кальцію у сироватці крові

24,00

73. Визначення магнію у сироватці крові

27,00

74. Визначення заліза у сироватці крові

35,00

75. Визначення фосфору в сироватці крові

27,00

76. Визначення залізозв’язувальної здатності сироватки крові

38,00

77. Визначення хлору в сироватці крові

28,00

78. Визначення сечової кислоти у сироватці крові

40,00

79. Визначення сечовини у сироватці крові

29,00

80. Визначення групи крові

16,00

81. Визначення резус-фактора

14,00

82. Дослідження крові на малярійний плазмодій

30,00

83. Визначення С-реактивного білка в сироватці крові

21,00

84. Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові

24,00

85. Визначення імуноглобулінів А, М, G до лямблій

68,00

86. Визначення імуноглобулінів G до антигенів опісторхозу

67,00

87. Визначення імуноглобулінів G до токсокар

69,00

88. Визначення імуноглобулінів G до аскарид

73,00

89. Визначення Хелікобактер пілорі

81,00

90. Визначення імуноглобулінів Е

66,00

91. Визначення імуноглобулінів G до хламідій

74,00

92. Визначення імуноглобулінів G до мікоплазми

74,00

93. Визначення імуноглобулінів G до уреаплазми

75,00

94. Визначення імуноглобулінів G до токсоплазми 65,00
95. Визначення імуноглобулінів G до вірусу простого герпесу

74,00

96. Визначення імуноглобулінів G до цитомегаловірусу 74,00
97. Визначення імуноглобулінів G Енштейна Барр 104,00
98. Визначення реакції гальмування міграції лейкоцитів 49,00
99. Визначення циркулюючих імунних комплексів 31,00

100.

Визначення субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів імунолюмінісцентним методом (імунограма)

479,00

101. Визначення паратгормону

266,00

102. Визначення ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) 64,00

 

1

2

3

103. Визначення СД-3 (Т-лімфоцитів) / СД-4 (Т-хелперів) / СД-8 (Т-супресові) / СД-16 (кілерів) / С Д-22 (Р-лімфоцитів). 68,00
104. Визначення ТТГ (тиреотропного гормону) 100,00
105. Визначення трийодтироліну (ТЗ вільний)

104,00

106. Визначення тироксину (Т4 вільний) 104,00
107. Визначення антитіл до ТГ (тиреоглобуліну)

73,00

108. Визначення антитіл до ТПО (тиреоїдної пероксидази) 73,00
109. Визначення антитіл на тропонін

100,00

ПО. Визначення передіснуючих неспецифічних антитіл

63,00

111. Визначення антитіл до ВІЛ (вірус імунодефіциту людини), швидкий тест 125,00
112. Визначення АСЛО (антитіл проти стрептококового гемолізину – О) в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

20,00

ИЗ. Визначення субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів імунолюмінісцентним методом (імунограма)

479,00

114. Визначення авідності на токсоплазмоз методом імуно- ферментного аналізу 55,00
115. Визначення крові на лямблії методом імуноферментного аналізу 105,00
116. Визначення поверхневого анигена вірусу гепатиту В (HBsF)g методом імуноферментного аналізу 70,00
117. Дослідження зішкрябу на гостриці (ентеробіоз) 20,00
118. Експрес-діагностика гепатиту В 70,00
119. Швидкий тест крові для визначення маркерів інфаркта міокарда

171,00

120. Мікроскопічне дослідження еякулята (спермограмма) 131,00
121. Визначення альфа-фетопротеїна методом імуноферментного аналізу 102,00
122. Визначення хоріонічного гонадотропіна людини методом імуноферментного аналізу

101,00

123. Визначення РАРРА-А гормону (протеїн А плазми крові) методом імуноферментного аналізу

119,00

124. Визначення вільної Р-субодиниці ХГЛ (хоріонічний гонадотропін людини) методом імуноферментного аналізу 119,00
125. Визначення ТШХ (тонкошарова хроматографія) амінокислот крові

175,00

126. Забір матеріалу зі статевих органів для дослідження на флору:
для жінок 40,00
для чоловіків 20,00
127. Дослідження мазка на гонококи/тріхомонади/дріжджеподібні гриби 23,00
128. Дослідження простатичного соку 20,00
129. Цитологічні дослідження зі статевих органів 22,00
130. Аналіз секрету передміхурової залози / простатичного соку 17,00
131. Аналіз виділень із піхви на мікрофлору 22,00
132. Кольпоскопія шийки матки (оглядова) 30,00
133. Аналіз спинномозкової рідини 32,00
134. Дослідження пунктату кісткового мозку 47,00
135. Аналіз дуоденального вмісту 31,00
136. Езофагогастродуаденоскопія діагностична 168,00
137. Езофагогастродуаденоскопія діагностична з ендоскопічними маніпуляціями____________________________________ 204,00

 

1

2

3

138. Езофагогастродуаденоскопія діагностична з мініінвазивними ендохірургічними втручаннями 204,00
139. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена дуоденоскопом 253,00
140. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена дуоденоскопом з ендоскопічними маніпуляціями 325,00
141. Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена дуоденоскопом з мініінвазивними ендохірургічними втручаннями 325,00
142. Ректосигмоскопія 325,00
143. Ректосигмоскопія з ендоскопічними маніпуляціями 253,00
144. Ректосигмоскопія з мініінвазивними ендохірургічними втручаннями 253,00
145. Капіляроскопія

43,00

146. Колоноскопія діагностична 310,00
147. Колоноскопія діагностична з ендоскопічними маніпуляціями 431,00
148. Колоноскопія діагностична з мініінвазивними ендохірургічними втручаннями 431,00
149. Фіброколоноскопія 165,00
150. Фібросигмоідоскорія діагностична 178,00
151. Фібродуоденоскорія діагностична 289,00
152. Цистоскопія 112,00
153. Бактеріологічне дослідження калу на виявлення збудників кишкових інфекцій з профілактичною метою, без антибіотикограми 180,00
154. Бактеріологічне дослідження калу на виявлення збудників кишкових інфекцій з профілактичною метою, 3 антибіотикограмою 266,00
155. Бактеріологічне дослідження калу з діагностичною метою, без антибіотикограми 288,00
156. Бактеріологічне дослідження калу з діагностичною метою, з антибіотикограмою 376,00
157. Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз, без антибіотикограми 405,00
158. Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз, з антибіотикограмою 494,00
159. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, без антибіотикограми 181,00
160. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, з антибіотикограмою 272,00
161. Бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок, без антибіотикограми 122,00
162. Бактеріологічне дослідження на патогенний стафілокок, з антибіотикограмою 203,00
163. Бактеріологічне дослідження на дифтерію без антибіотикограми 90,00
164. Бактеріологічне дослідження на дифтерію з антибіотикограмою 98,00
165. Бактеріологічне дослідження на менінгокок (виділення з носоглотки) без антибіотикограми 128,00
166. Бактеріологічне дослідження на менінгокок (виділення з носоглотки) з антибіотикограмою 157,00

 

1

2

3

167. Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, без антибіотикограми 323,00
168. Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою

408,00

169. Бактеріологічне дослідження жовчі на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, без антибіотикограми

330,00

170. Бактеріологічне дослідження жовчі на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою

415,00

171. Бактеріологічне дослідження сечі, виділень статевих органів на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, без антибіотикограми 289,00
172. Бактеріологічне дослідження сечі, виділень статевих органів на виявлення патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою 376,00
173. Бактеріологічне дослідження матеріалу дихальних шляхів на виявлення патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, без антибіотикограми

366,00

174. Бактеріологічне дослідження матеріалу дихальних шляхів на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою 452,00
175. Бактеріологічне дослідження матеріалу з вух, очей, ран та інше на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, без антибіотикограми

289,00

176. Бактеріологічне дослідження матеріалу з вух, очей, ран та інше на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, з антибіотикограмою

376,00

177. Визначення чутливості до антибіотиків одного виду мікроорганізмів 100,00
178. Бактеріологічне дослідження на дріжджеподібні гриби роду Candida, без антимікотиків, без антибіотикограми 87,00
179. Бактеріологічне дослідження на дріжджеподібні гриби роду Candida, з антибіотикограмою 141,00
180. Бактеріоскопія (мікроскопія мазка препарату, фарбування за Грамом) 32,00
181. Санітарно-бактеріологічне дослідження стерильності виробів медичного призначення та інших об’єктів 134,00
182. Санітарно-бактеріологічні дослідження змивів на санітарно- показові мікроорганізми, без антибіотикограми 151,00
183. Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів 228,00
184. Санітарно-бактеріологічне дослідження діалізної рідини 57,00
185. Ідентифікація одного виду мікроорганізмів (автоматична система Vitek 2compact) 513,00
186. Визначення чутливості одного виду мікроорганізмів до антибіотиків (автоматична система Vitek 2compact) 513,и0
187. Ідентифікація дріжджів (набір Biomerieux) 507,00
188. Чутливість дріжджів до антимікотиків (набір Biomerieux) 507,00
189. Ідентифікація одного виду мікроорганізмів (набір Biomerieux) 612,00
190. Визначення чутливості одного виду мікроорганізмів до антибіотиків (набір Biomerieux) 612,00

 

1

2

3

191. Бактеріологічне дослідження крові для виявлення мікроорганізмів роду сальмонелла (діагностика черевного тифу, паратифу), без антибіотикограми

97,00

192. Бактеріологічне дослідження шлункового вмісту

71,00

193. Бактеріологічне дослідження грудного молока, без антибіотикограми

135,00

194. Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу на холерний вібріон

195,00

195. Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу на гонокок без анибіотикограми

105,00

196. Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу на гонокок з анибіотикограмою

123,00

197. Діагностика стану алкогольного сп’яніння без забору біосередовищ

93,00

198. ЕКГ (електрокардіологічне) дослідження у 12-ти відведеннях

31,00

199. ЕКГ-досліждення під час медикаментозних навантажень (додаткове дослідження з функціональними пробами)

38,00

200. Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі (велоегометрія)

209,00

201. Холтерівське моніторування ЕКГ (електрокардіограми)

171,00

202. Холтерівське моніторування ЕКГ(електрокардіограми) та AT (артеріального тиску)

285,00

203. Моніторинг артеріального тиску добовий

38,00

204. ЕКГ (електрокардіограма) з додатковими відведеннями

42,00

205. Ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу

44,00

206. Флюроографія ОГК (органів грудної клітини) у дорослих (у 2-х проекціях)

16,00

207. Перевірка гостроти зору і виміру поля зору (периметрія)

17,00

208. Холодова проба

8,00

209. Функція зовнішнього дихання

6,00

210. Аудіометрія 16,00
211. Пневмотахографія

20,00

212. Динамометрія

9,00

213. Дослідження вестибулярного апарату

9,00

214. Непряма ларингоскопія (дослідження гортані)

13,00

215. Офтальмоскопія (огляд очного дна)

16,00

216. Тонометрія ока

19,00

217. Скіаскопія (визначення рефракції ока)

19,00

218. Транскраніальна доплерографія судин головного мозку

79,00

219. Реоенцефалографія в стані спокою

75,00

220. Реоенцефалографія з комп’ ютерним аналізом у спокої

87,00

221. Реоенцефалографія – додаткове обстеження з функціональними та медикаментозними навантажувальними пробами як доповнення до основного дослідження

13,00

222. Електроенцефалографія або картування з комп’ютерним аналізом

106,00

223. Електроенцефалографія після функціональних проб (після основного дослідження)

21,00

224. Спірографія з функціональними пробами

75,00

 

1

2

3

225. Індикація периферійного кровотоку ультразвуком (Допплер), 1 ділянка 41,00
226. Ехокардіографія В-вимір стандартна методика обстеження 74,00
227. Ехокардіографія з допплерівським аналізом 110,00
228. Реовазографія 1 -го сегменту на двох кінцівках у спокої 61,00
229. Реовазографія 1 -го сегменту на двох кінцівках з функціональними або медикаментозними пробами (додаткове обстеження) 13,00
230. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка 101,00
231. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи за окремими органами:
печінка+жовчний міхур+жовчні протоки 38,00
печінка 25,00
жовчний міхур+жовчні протоки 25,00
підшлункова залоза 38,00
селезінка+судини портальної системи 38,00
232. Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи комплексно (для чоловіків): нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+ передміхурова залоза 101,00
233. Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи за окремими органами (для чоловіків):
нирки+надниркові залози 38,00
сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 25,00
передміхурова залоза 25,00
яєчки 25,00
234. Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи комплексно (для жінок):
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники 113,00
матка+яєчники 63,00
матка під час вагітності+пренатальне обстеження стану плоду 113,00
235. Ультразвукові дослідження поверхневих структур м’яких тканин, кісток та суглобів:
щитовидна залоза 50,00
слинні залози 38,00
лімфатичні вузли 38,00
молочні залози (з двох сторін) 76,00
кісток та суглобів 38,00
236. Ультразвукові дослідження судин:
доплерографія судин в імпульсному режимі 101,00
дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням 113,00
237. Ультразвукові дослідження органів грудної клітини (плевральна порожнина) 50,00
238. Ультразвукові дослідження вен (нижніх кінцівок), одна нога 120,00
239. Рентгенографія черепа в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
240. Рентгенографія черепа в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 91,00

 

1

2

3

з цифровою обробкою знімків 131,00
241. Рентгенографія колоносових пазух:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків

82,00

242. Рентгенографія нижньої щелепи оглядова:
з хімічною обробкою знімків 61,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
243. Рентгенографія нижньої щелепи в боковій проекції:
з хімічною обробкою знімків 61,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
244. Рентгенографія кісток носа:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
245. Рентгенографія скронево-щелепного суглоба:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
246. Рентгенографія скроневої кістки:
з хімічною обробкою знімків 61,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
247. Рентгенографія м’яких тканин (орбіт) в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 35,00
з цифровою обробкою знімків 83,00
248. Рентгенографія м’яких тканин (орбіт) у двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
249. Ренгенографія м’яких тканин (слинної залози) з контрастуванням (сіалографія) 2 знімки 74,00
250. Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
251. Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проєкцях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
252. Рентгеногрфія шийного відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки):
з хімічною обробкою знімків 172,00
з цифровою обробкою знімків 186,00
253. Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
254. Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків

133,00

з цифровою обробкою знімків 147,00
255. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
256. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 133,00

 

1

2

3

з цифровою обробкою знімків

147,00

257. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки):
з хімічною обробкою знімків 223,00
з цифровою обробкою знімків

284,00

258. Рентгенографія грудинно-ключичного з’єднання:
з хімічною обробкою знімків 90,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
259. Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання:
з хімічною обробкою знімків 107,00
з цифровою обробкою знімків

164,00

260. Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
261. Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 133,00
з цифровою обробкою знімків 138,00
262. Рентгеноскопія органів грудної клітини 32,00
263. Рентгенографія куприка в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
264. Рентгенографія куприка в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків

138,00

265. Рентгенографія кісток тазу (кульшові суглоби):
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 131,00
266. Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 32,00
267. Рентгенографія черевної порожнини (оглядова):
з хімічною обробкою знімків 90,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
268. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку з подвійним контрастуванням (первинне подвійне контрастування шлунку):
з хімічною обробкою знімків 170,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
269. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою:
з хімічною обробкою знімків 138,00
з цифровою обробкою знімків 115,00
270. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу з барієм (без урахування вартості лікарських засобів)
з хімічною обробкою знімків 106,00
з цифровою обробкою знімків 83,00
271. Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу з тріомбрастом (без урахування вартості лікарських засобів):
з хімічною обробкою знімків 82,00
з цифровою обробкою знімків 82,00

 

1

2

3

272. Іригоскопія:
з хімічною обробкою знімків 301,00
з цифровою обробкою знімків 251,00
273. Метросальпінгографія (без урахування вартості лікарських засобів):
з хімічною обробкою знімків 146,00
з цифровою обробкою знімків 196,00
274. Холангіографія інтраопераційна (без урахування вартості лікарських засобів):
з хімічною обробкою знімків 139,00
з цифровою обробкою знімків 196,00
275. Холангіохолецистографія внутрішньовенна (без урахування вартості лікарських засобів):
з хімічною обробкою знімків 139,00
з цифровою обробкою знімків 196,00
276. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) (рентгенендоскопічне дослідження):
з хімічною обробкою знімків 291,00
з цифровою обробкою знімків 340,00
277. Фістулографія:
з хімічною обробкою знімків 149,00
з цифровою обробкою знімків 164,00
278. Рентгенографія надколінника в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
279. Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
280. Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
281. Рентгенографія стегнової кістки в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 131,00
282. Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 133,00
з цифровою обробкою знімків 196,00
283. Рентгенографія гомілки в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
284. Рентгенографія гомілки в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
285. Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,СЭ
з цифровою обробкою знімків 82,00
286. Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
287. Рентгенографія стопи в одній проекції:

 

1

2

3

з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
288. Рентгенографія стопи в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
289. Рентгенографія п’яткової кістки в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 38,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
290. Рентгенографія п’яткової кістки в двох проекціях
з хімічною обробкою знімків 61,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
291. Рентгенографія пальців стопи в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
292. Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 138,00
293. Рентгенографія кісток верхніх і нижніх кінцівок 3 металоконструкцією або гіпсом в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 115,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
294. Рентгенографія ключиці:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
295. Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
296. Рентгенографія плечового суглобу в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків 147,00
297. Рентгенографія ліктьового суглобу в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
298. Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
299. Рентгенографія передпліччя в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 57,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
300. Рентгенографія передпліччя в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 98,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
301. Рентгенографія променевозап’ясткового суглобу в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 74,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
302. Рентгенографія кисті в одній проекції:
з хімічною обробкою знімків 45,00
з цифровою обробкою знімків 82,00
303. Рентгенографія кисті в двох проекціях:

 

1

2

3

з хімічною обробкою знімків

73,00

з цифровою обробкою знімків 98,00
304. Рентгенографія одного пальця руки в двох проекціях:
з хімічною обробкою знімків 54,00
з цифровою обробкою знімків 98,00
305. Рентгенологічне дослідження молочних залоз у двох проекціях (мамографія) 128,00
306. Урографія внутрішньовенна:
з хімічною обробкою знімків 255,00
з цифровою обробкою знімків

258,00

307. Урографія оглядова:
з хімічною обробкою знімків 90,00
з цифровою обробкою знімків

98,00

308. Ретроградна пієлографія:
з хімічною обробкою знімків 255,00
з цифровою обробкою знімків 227,00
309. Антеградна пієлографія
з хімічною обробкою знімків 213,00
з цифровою обробкою знімків

218,00

310. Уретерографія:
з хімічною обробкою знімків 171,00
з цифровою обробкою знімків

226,00

311. Робота на пересувному апараті (додається до вартості дослідження) 34,00
312. Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку 244,00
313. Рентгенівська комп’ютерна томографія колоносових пазух 244,00
314. Рентгенівська комп’ютерна томографія шиї 244,00
315. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної порожнини 244,00
316. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини

244,00

317. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів зачеревного простору та малого тазу 244,00
318. Рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівок та суглобів 244,00
319. Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта 244,00
320. Рентгенівська комп’ютерна томографія ЗЩД (зубо-щелепної ділянки)

244,00

321. Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням 1691,00
322. Рентгенівська комп’ютерна томографія колоносових пазух з внутрішньовенним підсиленням 1691,00
323. Рентгенівська комп’ютерна томографія шиї з внутрішньовенним підсиленням 1691,00
324. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
325. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної, черевної порожнини та малого тазу з потрійним (внутрішньовенним, per os et per rectum) контрастним підсиленням 1992,00
326. Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним підсиленням 1896,00

 

1

2

3

327. Рентгенівська комп’ютерна томографія кінцівок з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
328. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія шийних артерій з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
329. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія інтракраніальних артерій з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
330. Рентгенівська комп’ютерна томографічна венографія шиї з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
331. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіопульмонографія з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
332. Рентгенівська комп’ютерна томографічна аортографія з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
333. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія артерій верхніх кінцівок з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
334. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ангіографія артерій тазу та нижніх кінцівок з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
335. Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево- нижньощелепних суглобів 243,00
336. Рентгенівська комп’ютерна томографічна урографія (рентгенологічне дослідження нирок і сечових шляхів) 292,00
337. Рентгенівська комп’ютерна томографічна ентероколонографія з внутрішньовенним підсиленням 1896,00
338. Магнитно-резонансна томографія (МРТ):
без внутрішньовенного контрастування

233,00

з внутрішньовенним підсиленням 2228,00
339. Консультація лікаря-терапевта (профпатолога)

86,00

340. Консультація лікаря-терапевта 44,00
341. Консультація лікаря-невропатолога

47,00

342. Консультація лікаря-нефролога 46,00
343. Консультація лікаря-пульмонолога 47,00
344. Консультація лікаря-гастроентеролога 48,00
345. Консультація лікаря-кардіолога 46,00
346. Консультація лікаря-алерголога

53,00

347. Консультація лікаря-ревматолога 55,00
348. Консультація лікаря-гематолога 50,00
349. Консультація лікаря-ендокринолога 48,00
350. Консультація лікаря-імунолога

76,00

351. Консультація лікаря-дерматовенеролога

37,00

352. Консультація лікаря-хірурга 41,00
353. Консультація лікаря-травматолога 50,00
354. Консультація лікаря-нейрохірурга 57,00
355. Консультація лікаря-хірурга судинного 39,00
356. Консультація лікаря-уролога 50,00
357. Консультація лікаря-акушера-гінеколога 52,00
358. Консультація лікаря-акушера-гінеколога (мамолога) 49,00
359. Консультація лікаря-офтальмолога

49,00

360. Консультація лікаря-отоларинголога 44,00
361. Консультація лікаря-отоларинголога (сурдологічний кабінет) 178,00
362. Консультація лікаря-хірурга-проктолога 82,00
363. Консультація лікаря-фтізіатра 68,00

 

1

2

3

364. Консультація лікаря-інфекціоніста 57,00
365. Консультація лікаря-фізіотерапевта 43,00
366. Консультація лікаря-функціоналіста 42,00
367. Консультація лікаря-функціоналіста (розшифровка електрокардіограми) 15,00
368. Консультація пред’явлених рентгенограм з оформленням протоколу (1 знімок)

27,00

369. Консультація лікаря-нарколога 49,00
370. Консультація лікаря-психіатра 56,00
371. Консультація практичного психолога:
психологічне обстеження 84,00
патопсихологічне обстеження 130,00
372. Консультація лікаря з лікувальної фізкультури 25,00
373. Консультація лікаря-генетика 124,00
374. Консультація лікаря-генетика (повторна) 77,00
375. Консультація лікаря-гінеколога (кабінет планування сім’ї), 1 пацієнт 90,00
376. Консультація лікаря-гінеколога (кабінет планування сім’ї), сімейна пара 161,00
377. Консультація уролога-андролога (кабінет планування сім’ї), 1 пацієнт 73,00
378. Консультація лікаря уролога-андролога (кабінет планування сім’ї), сімейна пара 141,00
379. Каріотипування 296,00
380. Урінолізіс 117,00
381. Гістологічне дослідження операційного і біопсійного матеріалу III або IV категорії складності, один зріз 210,00
382. Гістологічне дослідження термінових інтраопераційних біопсій III або IVa6o V категорії складності, один зріз 135,00
383. Консультативний перегляд гістологічного препарату операційного і біопсійного матеріалу III або IV або V категорії складності, один зріз 120,00

VII. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

1. Обслуговування пацієнта вдома лікарем-психіатром

157,00

2. Психотерапія

139,00

6. Консультативні послуги лікаря-терапевта за місцем проживання пацієнта 68,00
7. Консультативні послуги лікаря-акушера-гінеколога за місцем проживання пацієнта 77,00
8. Консультативні послуги лікаря-офтальмолога за місцем проживання пацієнта 80,00
9. Консультативні послуги лікаря-отоларинголога за місцем проживання пацієнта 77,00
10. Консультативні послуги лікаря-хірурга за місцем проживання пацієнта 77,00
11. Консультативні послуги лікаря-уролога за місцем проживання пацієнта 77,00
12. Консультативні послуги лікаря-інфекціоніста за місцем проживання пацієнта 68,00

 

1

2

3

13.

Консультативні послуги лікаря-кардіолога за місцем проживання пацієнта 68,00

14.

Консультативні послуги лікаря-невропатолога за місцем проживання пацієнта 77,00

15.

Консультативні послуги лікаря-ендокринолога за місцем проживання пацієнта 74,00

16.

Консультативні послуги лікаря-травматолога за місцем проживання пацієнта 71,00

17.

Надання стоматологічної допомоги вдома хворим, що прикуті до ліжка

108,00

VIII. Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини

Перебування у стаціонарі одного з батьків у зв’язку з доглядом за дитиною (1 день)

66,00

IX. Обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів

1. Обстеження (консультування) хворих із сексуальними розладами 55,00
2. Фізіотерапія:
дарсонвалізація місцева / медикаментозний електрофорез 29,00
Електросон/електроанестезія 48,00
3. Психотерапія:
гіпнотерапія/раціональна терапія/голкорефлексотерапія (вартість голок сплачується додатково) 94,00

X. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах

1. Амбулаторна судово-психіатрична експертиза або комплексна експертиза І категорії складності 6895,00
2. Амбулаторна судово-психіатрична експертиза або комплексна експертиза II категорії складності 5578,00
3. Амбулаторна судово-психіатрична експертиза або комплексна експертиза III категорії складності 4661,00

XI. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

1. Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю „Лікувальна справа” на умовах контракту протягом одного місяця

754,00

2. Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю „Стоматологія” на умовах контракту протягом одного місяця 1180,00

XII. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги

Навчання на курсах медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів 24,00

XIII. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

1. Видача копії медичної довідки 29,00
2. Видача витягу з історії хвороби 37,00

 

1

2

3

X] V. Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт
Транспортні послуги (з урахуванням пально-мастильних матеріалів), 1 км проїзду

14,00

XV. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.

1. Імуногістохімічне дослідження злоякісних пухлин молочної залози V категорії складності (визначення реакції антитіл за чотирма маркерами – ER, Her-2/neu, К.і-67, PR)

1200,00

2. Імуногістохімічне дослідження злоякісних пухлин V категорії складності (визначення реакції рецепторів до гормону естрогену за одним маркером – ER)

380,00

3. Імуногістохімічне дослідження злоякісних пухлин V категорії складності (визначення концентрації білка за одним маркером – Her-2/neu)

390,00

4. Імуногістохімічне дослідження злоякісних пухлин V категорії складності (визначення реакції рецепторів до гормону прогестерону за одним маркером – PR)

415,00

5. Імуногістохімічне дослідження злоякісних пухлин V категорії складності (визначення маркерів клітинної проліферації за одним маркером – К.і-67)

370,00

X VI. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням

Перебування у стаціонарі з поліпшеним сервісним обслуговуванням (одна доба)

68,00

X VII. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)

1. Бальзамування тіла покійного

440,00

2. Послуги перукаря

81,00

3. Послуги косметолога

77,00

4. Підготовка тіла покійного до поховання або кремації

153,00

X VIII. Утримання тіла померлих у холодильній камері паталого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні

Утримання тіла померлого у холодильній камері понад норму перебування (одна доба)

131,00

 

Тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної адміністрації

 

Додаток

до розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації

04 червня 2020 року > 267

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації,
що втратили чинність

 1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2012 року № 231 „Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я області”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 20 червня 2012 року за № 50/1859.
 2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року № 278 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються у Міському клінічному пологовому будинку”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 червня 2017 року за № 149/2596.
 3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року № 282 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Лубенським обласним протитуберкульозним диспансером”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 червня 2017 року за № 153/2600.
 4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року № 283 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються у 2-ій міській клінічній лікарні міста Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 червня 2017 року за № 154/2601.
 5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 431 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Карлівською центральною районною лікарнею ім. Л.В. Радевича”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 липня 2017 року за № 191/2638.
 6. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 435 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним закладом „Чорнухинська центральна районна лікарня”,

 

зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 липня 2017 року за № 194/2641 (зі змінами).

 1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2017 року № 444 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються 1-ю міською клінічною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 28 липня 2017 року за № 207/2654.
 2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2017 року № 548, „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавським обласним патологоанатомічним бюро”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 30 серпня 2017 року за № 257/2704 (зі змінами).
 3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2017 року № 581 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Лубенським обласним шкірно-венерологічним диспансером”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 20 вересня 2017 року за № 272/2719.
 4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2017 року № 582 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються 4-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 20 вересня 2017 року за№ 273/2720.
 5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 вересня 2017 року № 601 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Карлівською центральною районною лікарнею ім. Л.В. Радевича”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 27 вересня 2017 року за № 285/2732.
 6. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року № 622 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним закладом „3-я міська клінічна лікарня м. Полтави” Полтавської міської ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 11 жовтня 2017 року за № 287/2734.
 7. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 листопада 2017 року № 830 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавським обласним психоневрологічним диспансером”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 08 грудня 2017 року за № 318/2765.
 8. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 23 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Полтавською центральною районною клінічною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 23 січня 2018 року за № 17/2798.
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 24 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Гребінківською центральною районною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 23 січня 2018 року за № 18/2799.
 10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 березня 2018 року № 166 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 березня 2018 року за № 63/2844.
 11. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 березня 2018 року № 181 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Кременчуцькою центральною районною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 березня 2018 року за № 65/2846.
 12. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2018 року № 252 „Про внесення змін до тарифів на платні послуги, які надаються комунальним закладом „Чорнухинська центральна районна лікарня”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 квітня 2018 року за № 99/2880.
 13. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2018 року № 253 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються 2-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 квітня 2018 року за № 97/2878.
 14. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 квітня 2018 року № 340 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавською обласною клінічною психіатричною лікарнею ім. О.Ф. Мальцева”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24 квітня 2018 року за № 120/2901.
 15. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 травня 2018 року 412 „Про встановлення тарифів на платні послуги з
  медичного обслуговування, які надаються 4-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 21 травня 2018 року за № 131/2912 (зі змінами).
 16. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2018 року № 485 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються 1-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 11 червня 2018 року за № 149/2930.
 17. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № 521 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються 3-ю міською клінічною поліклінікою м. Полтави”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 22 червня 2018 року за № 160/2941.
 18. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 червня 2018 року № 556 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. М.В. Скліфосовського”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 26 червня 2018 року за № 173/2954.
 19. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 липня 2018 року № 600 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавським обласним шкірно-венерологічним диспансером”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 27 липня 2018 року за № 188/2969.
 20. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 серпня 2018 року № 689 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Новосанжарською центральною районною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 17 серпня 2018 року за № 209/2990.
 21. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 913 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Котелевською центральною районною лікарнею”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 листопада 2018 року за № 262/3043.
 22. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 листопада 2018 року № 976 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Миргородською центральною районною лікарнею”, зареєстроване в Головному

 

територіальному управлінні юстиції у Полтавській області ЗО листопада 2018 року за № 289/3070.

 1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2019 року № 137 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Оржицька центральна районна лікарня” Оржицької районної ради Полтавської області”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 13 березня 2019 року за № 150/3267.
 2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 квітня 2019 року № 259 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Машівська центральна районна лікарня” Машівської районної ради Полтавської області”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 квітня 2019 року за № 237/3354.
 3.  Розпорядження     голови обласної державної адміністрації від 22 квітня 2019 року № 313 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 08 травня 2019 року за № 274/3391.
 4. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 травня 2019 року № 335 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні” Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 23 травня 2019 року за № 309/3426.
 5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 травня 2019 року № 347 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Шишацька центральна районна лікарня” Шишацької районної ради Полтавської області”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 23 травня 2019 року за № 312/3429.
 6. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 травня 2019 року № 379 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством „Центр первинної медико- санітарної допомоги № 3 Полтавської міської ради”, зареєстроване в Головному
 7. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 липня року № 482 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Чутівська центральна районна лікарня”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24 липня 2019 року за № 382/3499.
 8. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 серпня 2019 року № 574 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством „Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 серпня 2019 року за № 419/3536.
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 2019 року № 650 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним підприємством „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 16 вересня 2019 року за № 436/3553.
 10. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 2019 року № 651 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством „Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 16 вересня 2019 року за № 437/3554.
 11. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2019 року № 887 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством „Гадяцька центральна районна лікарня” Гадяцької районної ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 грудня 2019 року за № 556/3673.
 12. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2019 року № 888 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним підприємством „Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 грудня 2019 року за № 557/3674.
 13. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2019 року № 889 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством „Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 грудня 2019 року за № 558/3675.

О.ОНУПКО

Тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної адміністрації

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .